การแสดงผล

+
-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ (Marine Tourism)

27 มิ.ย. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
27 มิ.ย. 67 เวลา 16.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ (Marine Tourism) ร่วมกับนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งลงนามความร่วมมือระหว่าง นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายดิฐพงศ์ ฐิตะดิลก ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จ้ากัด และนางสาวตัญญุตา สิงห์มณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจโจ้เอเชีย แปซิฟิค ซุปเปอร์ยอร์ช จำกัด โดยมี นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว นางสาวกัลยา มานะบุตร บริษัท โจโจ้ เอเชีย แปซิฟิค ซุปเปอร์ยอร์ช จำกัด และนายสัญญา จันทร์โท ผู้จัดการสาขา บริษัท โจโจ้ เอเชีย แปซิฟิค ซุปเปอร์ยอร์ช จำกัด เป็นพยานในการลงนาม นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ณ The Playyard Eatery อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต