การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ

12 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
12 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟร่วมกับบริษัท เอ็ม ซี เอส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ การพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน