การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

5 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
5 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ฝึกอบรม และการจัดเตรียมงานในการลงนามความร่วมมือ โดยจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567