การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ยกย่องหน่วยรับตรวจที่มีคุณธรรม

19 ก.ค. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 8/66

27 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 มิ.ย. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7/66

31 พ.ค. 2566

ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2566

26 พ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

19 พ.ค. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 6/66

18 พ.ค. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 5/66

24 มี.ค. 2566