การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน

26 ก.ค. 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ก.ค. 2561

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน เข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ณ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา

6 ก.ค. 2561

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

28 มิ.ย. 2561

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 5/61

26 ก.พ. 2561

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 4/61

12 ม.ค. 2561

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3/61

12 ม.ค. 2561

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

14 ธ.ค. 2560

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/61

15 พ.ย. 2560