การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/67

3 ม.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจ สนพ.เพชรบูรณ์

27 ธ.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สพร. 36 ประจวบคีรีขันธ์

7 ธ.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สพร. 26 นนทบุรี

21 พ.ย. 2566

ประชุมปิดตรวจ สพร. 17 ระยอง

21 พ.ย. 2566

ประชุมปิดตรวจ สนพ.หนองบัวลำภู

10 พ.ย. 2566

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 4)

25 ต.ค. 2566

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 12/66

26 ก.ย. 2566

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567

25 ก.ย. 2566