การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤตโรคระบาด

20 ส.ค. 2564

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

20 ส.ค. 2564

KTB Corporate Online (ด้านจ่าย) การ Download รายงานผลการจ่ายเงิน

20 ส.ค. 2564

KTB Corporate Online กรณี Authorizer ไม่อนุมัติรายการจ่าย

20 ส.ค. 2564

Authorizer อนุมัติรายการจ่าย KTB Corporate Online

20 ส.ค. 2564

การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

20 ส.ค. 2564

การตรวจสอบและการควบคุม“การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

20 ส.ค. 2564

นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน

28 ส.ค. 2561

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน

31 ก.ค. 2561