การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปิดตรวจ สพร. 12 สงขลา

28 ก.พ. 2567

ประชุมปิดตรวจ สพร. 8 นครสวรรค์

28 ก.พ. 2567

ประชุมปิดตรวจ สพร. 3 ชลบุรี

5 ก.พ. 2567

ประชุมปิดตรวจสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

17 ม.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจ สพร. 19 เชียงใหม่

17 ม.ค. 2567

เอกสารเผยเเพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/67

3 ม.ค. 2567

ประชุมปิดตรวจ สนพ.เพชรบูรณ์

27 ธ.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สพร. 36 ประจวบคีรีขันธ์

7 ธ.ค. 2566

ประชุมปิดตรวจ สพร. 26 นนทบุรี

21 พ.ย. 2566