การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการปิดตรวจ สนพ.อุทัยธานี

9 ธ.ค. 2565

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566

20 ต.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่

8 ก.ย. 2565

ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2565

23 พ.ค. 2565

มาตราการกำกับเรื่องการเบิกพัสดุ

24 มี.ค. 2565

อบรมโครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 มี.ค. 2565

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565

13 ก.ย. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี 2/2564

8 ก.ย. 2564

ประชุมประจำ ไตรมาสที่ 4 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

3 ก.ย. 2564