การแสดงผล

+
-

ประชุมปิดตรวจ สนพ.ลพบุรี

26 ธ.ค. 2565 20:02:34

...

ประชุม...สรุปข้อตรวจพบผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ซึ่งเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565