การแสดงผล

+
-

ประชุมการปิดตรวจ สนพ.อุทัยธานี

9 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
ประชุม...สรุปข้อตรวจพบผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ซึ่งเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565