การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

2 มี.ค. 2566

ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท เคจีเค จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ประเด็นการพัฒนากำลังแรงงานด้านอัญมณี

10 ก.พ. 2566

ประชุมหารือความต้องการแรงงานเพื่อขยายฐานการส่งออกแรงงานไทยสาขาช่างเชื่อมท่อแรงดันสูงพร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

2 ก.พ. 2566

งานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบังกลาเทศ

17 ม.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติสำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 1

17 ม.ค. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ILO / Korea Partnership Programme เรื่อง Technical Workshop Mutual Recognition of National Cometency Standard of Skills on bricklaying and Plastering

10 ม.ค. 2566

ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค ครั้งที่ 3 ว่าด้วยการยอมรับร่วมกัน (MRS) ในมาตรฐานสมรรถนะแห่งชาติด้านทักษะการก่ออิฐ และ ฉาบปูน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย และ กัมพูชา

20 ธ.ค. 2565

ประชุมการทบทวนและประเมินแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562-2565 และการจัดทำแผนงานระดับชาติฉบับใหม่ พ.ศ. 2566-2569

30 พ.ย. 2565

ประชุมหารือการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นสถานที่ฝึกอบรมก่อนเดินทางภายใต้โครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น

23 พ.ย. 2565