การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาระดับสูงเพื่อฉลองวันแห่งความยุติธรรมทางสังคมโลก ประจำปี 2567 (World Day of Social Justice)

15 ก.พ. 2567

ต้อนรับคณะบุคคลจากมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของแรงงานไทย สู่มาตรฐานสากล

2 ก.พ. 2567

การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น (IM Japan)

17 ม.ค. 2567

คณะศึกษาดูงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

20 พ.ย. 2566

การเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต - การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย (Young Futuremakers Thailand – Promoting Youth Employability)

16 พ.ย. 2566

การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว (ILO)

15 พ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาระดับประเทศโครงการความปลอดภัยและยุติธรรม: สิทธิโอกาสของแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน (SAFE and FAIR)

10 พ.ย. 2566

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Triangle in ASEAN)

10 พ.ย. 2566

ราชอาณาจักรภูฏานเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมผนังและพื้น โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี จังหวัดสระบุรี

26 ต.ค. 2566