การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะจากมณฑลกวางซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพระหว่างจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1

20 พ.ค. 2567

การพบหารือระหว่างปลัดกระทรวงแรงงานกับคณะผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

16 พ.ค. 2567

งานเวทีเสวนาในพิธีปิดโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่ 2 (the Young Futuremakers Thailand-Phase II)

30 เม.ย. 2567

การฝึกอบรมภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว

26 มี.ค. 2567

การประชุม Academic Quality Management System and Harmonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET)

14 มี.ค. 2567

คณะผู้แทนจาก อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ศึกษาดูงานสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานวดไทย ณ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

14 มี.ค. 2567

การประชุม Academic Quality Management System and Hamonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center – Networking (VTC-NET)

13 มี.ค. 2567

พิธีลงนามในรายงานประเมินผลเชิงเทคนิค โครงการรับรองทักษะร่วมกัน สาขาก่อสร้าง (ก่ออิฐ/ ฉาบปูน) ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

19 ก.พ. 2567

เยี่ยมชมการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหารือความร่วมมือจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

19 ก.พ. 2567