การแสดงผล

+
-

การเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต - การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย (Young Futuremakers Thailand – Promoting Youth Employability)

16 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต - การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย (Young Futuremakers Thailand – Promoting Youth Employability) ร่วมกับ Ms. Mia Seppo ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านงานและความคุ้มครองทางสังคม และคณะจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการเยี่ยมชมการฝึกอบรมทักษะบาริสต้าให้แก่กลุ่มผู้ฝึกอบรมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 20 คน ทั้งนี้ โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินโครงการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร