การแสดงผล

+
-

การประชุมความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำความเย็นสีเขียว ครั้งที่ 2 (The 2nd GCI III Strategic Partner Coordination)

30 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้ นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินโครงการ GCI III ระหว่างกรมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมการประชุมความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำความเย็นสีเขียว ครั้งที่ 2 (The 2nd GCI III Strategic Partner Coordination) ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ชั้น 6 ห้องพญาไท 2 โดยได้นำเสนอความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานของกรมภายใต้โครงการ GCI III รวมทั้งรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การรับทราบแนวโน้ม สถิติ และนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยเฉพาะในภาคเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น