การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอรับทุนความช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA)

10 ส.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำข้อเสนอรับทุนความช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) โดยทุนดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะนำไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝึกเพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ให้แก่กำลังแรงงาน ในหลักสูตร Virtual Reality (VR) Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน