การแสดงผล

+
-

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความจำเป็นในการเสริมทักษะแรงงานข้ามชาติและการทำข้อตกลงการรับรองทักษะร่วมกันระหว่างประเทศ”

16 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.45 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความจำเป็นในการเสริมทักษะแรงงานข้ามชาติและการทำข้อตกลงการรับรองทักษะร่วมกันระหว่างประเทศ” โดยมีคุณเอกสิทธิ์ กุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน คุณ Nilim Baruah ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นของ ILO สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมเปิดงาน และคุณมารี-เอลีน โธมัส เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส สำนักงาน ILO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมสวิสโฮเทล รัชดา กรุงเทพมหานคร