การแสดงผล

+
-

ศึกษาดูงาน Aptaskil Competence Center เป็นศูนย์พัฒนาความสามารถสำหรับวิชาชีพด้านการผลิต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

28 เม.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมศึกษาดูงาน Aptaskil Competence Center เป็นศูนย์พัฒนาความสามารถสำหรับวิชาชีพด้านการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการผลิต ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษา โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการให้บริการฝึกอบรม ให้ข้อมูล และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหรกรรมเคมี เภสัชกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ ศูนย์ Aptaskil ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค รวมทั้งเฝ้าสังเกตและศึกษาแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อปรับใช้ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของวิชาชีพ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม