การแสดงผล

+
-

การประชุมร่วมกับนายจูสต์ คอร์เธ่ ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม

26 เม.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
26 เม.ย. 66 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายจูสต์ คอร์เธ่ ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมประชุม ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการของการฝึกงานในไทย พบว่ามีกรอบของการคุ้มครองผู้ฝึกงาน และการสนับสนุนแก่สถานประกอบการที่คล้ายคลึงกับของสหภาพยุโรป รวมถึงสอดคล้องกับร่างข้อเสนอแนะว่าด้วยการฝึกงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์การระหว่างประเทศ (ILO) อีกด้วย