การแสดงผล

+
-

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

2 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน”โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการสนทนาโต้ตอบ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานและความร่วมมือในเวทีต่างๆ มีการบรรยายในหัวข้อ เช่น ศัพท์และภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อราชการและประชุมระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ และเทคนิคการนำเสนองานภาษาอังกฤษในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น