การแสดงผล

+
-

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

2 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติการสนทนาโต้ตอบ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ การเขียนอีเมล และเทคนิคการนำเสนองานภาษาอังกฤษในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ