การแสดงผล

+
-

คณะผู้แทนจาก อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ศึกษาดูงานสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานวดไทย ณ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

14 มี.ค. 2567 16:10:02

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้แทนจาก อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ศึกษาดูงานสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานวดไทย ณ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Vocational Training Center-Networking (VCT-NET) ของแผนงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ IMT-GT