การแสดงผล

+
-

การประชุม Academic Quality Management System and Hamonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center – Networking (VTC-NET)

13 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 มี.ค. 67 เวลา 09.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม Academic Quality Management System and Hamonization of Skills Standard on Traditional Spa and Massage ภายใต้โครงการ Vocational Training Center – Networking (VTC-NET) โดยมีผู้ตรวจราชการกรม (นางจิรวรรณ สุตสุนทร นางสาวอาภากร ว่องเขตกร) พร้อมด้วยนางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมโมโนเคิล ชั้น 1 อาคาร 2 โรงแรม Graph Hotels รัชดา กรุงเทพฯ
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมนวดสปาและสุขภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 ประเทศในด้านการศึกษาและฝึกอบรม ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงประธาน Asia Pacific Spa & Wellness Coaltion เข้าร่วมประชุม