การแสดงผล

+
-

ต้อนรับคณะบุคคลจากมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของแรงงานไทย สู่มาตรฐานสากล

2 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 31 มกราคม 67 เวลา 14.45 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายนิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล และกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะบุคคลจากมูลนิธิ ICDL แห่งสหภาพยุโรป เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับทักษะความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ของแรงงานไทย สู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน