การแสดงผล

+
-

คณะศึกษาดูงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)

20 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...

ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เป็นผู้แทนในการรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ Mr. Yasuo Arigato หัวหน้าที่ปรึกษาเชิงเทคนิคของโครงการที่ได้รับสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Risilience, Inclusive & Sustainable Supply Chain project (RISCC) และ 2) โครงการ Skills Development and Responsible Business Conduct for Transition (METI SKILLS) และได้พาคณะเยี่ยมชมการฝึกอบรม อาทิ Safety training และ Lathe Machine Maintenance training ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากภาวะการแบ่งแยกจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการลงทุน โดยมีการลงทุนในการพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มการตอบสนองและประสิทธิผลของแรงงาน การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสู่ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน จากมุมมองของการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์