ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
2 การจัดดอกไม้ 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 2 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
3 เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(-) 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 การตัดเย็บเสื้อผ้า 18 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
6 บาริสต้ามืออาชีพ 18 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
7 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 2 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
8 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
9 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
10 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์(อบในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 2 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
11 การพัฒนา Web E-Commerce ร้านค้าออนไลน์ 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
12 การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
13 การพัฒนาMobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
14 การทำเบเกอรี่ 18 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
15 การทำขนมไทย 18 ปกติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
16 เทคโนโลยี IoT ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 28 กุมภาพันธ์ 2567 2 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เต็ม
17 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 28 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
18 ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 29 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
19 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1( รุ่นที่ # 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม ... LINE OA : @078oayez ) 30 ออนไลน์ 1 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
20 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 มีนาคม 2567 5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
21 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ปกติ 1 มีนาคม 2567 4 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เต็ม
22 การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
23 การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 23 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
24 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม