การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบคลังข้อมูล

25 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 165/2567

25 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 163/2567

21 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 162/2567

21 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม

21 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2567

21 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มี.ค. 2567