การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2567

29 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2567

28 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 166/2567

27 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2567

27 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

27 มี.ค. 2567