การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 176/2567

26 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2567

26 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 เม.ย. 2567

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 179/2567

26 เม.ย. 2567

ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล(ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2567

22 เม.ย. 2567