การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 156/2567

15 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 157/2567

15 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตสารคดีเชิงข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 155/2567

14 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 153/2567

14 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2567

14 มี.ค. 2567