การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 290/2567

11 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 293/2567

11 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี ยี่ห้อ Cannon รุ่น MF 643Cdw

11 ก.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 289/2567

11 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 288/2567

10 ก.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567