การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 161/2567

20 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

20 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 160/2567

20 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

18 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2567

18 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2567

18 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

18 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 156/2567

15 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2567