การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 293/2563

4 ส.ค. 2563

ใบสั่งซื้อเลขที่ 252/2563

19 มิ.ย. 2563

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มิ.ย. 2563

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

8 ม.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะ จ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.พ. 2561

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ม.ค. 2561