ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์เดลต้าสำหรับงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 20 กรกฎาคม 2567 28 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
2 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(-) 18 ปกติ 20 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
3 การเขียนโปรแกรม PLC ด้วย CODESYS 30 ออนไลน์ 20 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
4 การนวดหินร้อน(เฉพาะผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 30 ปกติ 20 กรกฎาคม 2567 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
5 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
6 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
8 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
9 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน(-) 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
10 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย(-) 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
11 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช(IoT) 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
12 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
13 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
14 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 24 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
15 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
16 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
17 การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
18 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เต็ม
19 เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว(ปกติ) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
20 การปลูกผักปลอดสารพิษแบบใช้ดิน และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
21 การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(โดยใช้โปรแกรม AI Cira Core) 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
22 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 26 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
23 การใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย 18 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
24 พื้นฐานการเงินส่วนบุคคลและประกันภัย 30 ปกติ 23 กรกฎาคม 2567 27 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม