การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565