การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: โครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565