การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประชุมการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565