การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างจ้างทำสปอตวิทยุกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมออกอากาศ

28 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2566

25 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2566

25 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2566

25 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2566

24 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ย. 2565