การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2566

28 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธฺ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 51/2566

28 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 52/2566

28 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 พ.ย. 2565