การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างดำเนินการจัดหาสถานที่พร้อมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สมุดประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2566

30 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2566

29 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2566

28 พ.ย. 2565