การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2567

22 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสถานีโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

19 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 174/2567

19 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

3 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 173/2567

3 เม.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2567

1 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดจ้างขนย้ายและตกแต่งห้องนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

1 เม.ย. 2567