การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 61/2566

2 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ธ.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดงานสรุปผลการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 (WorldSkills Competition 2022 Special Edition)

2 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ธ.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2566

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2566

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2566

1 ธ.ค. 2565