การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริต

22 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 พ.ย. 2561

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิ.ย. 2561

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 มี.ค. 2561

ราคากลาง จ้างจัดทำหนังสือ Thailand 4.0 BRAIN POWER โดยวิธีตกลงราคา

13 ม.ค. 2560

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว (สว.กพร) วันที่ 22 เมษายน 2559

27 เม.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำปี 2559 โดยวิธีสอบราคา

30 ก.ย. 2558

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding:e-bidding)

29 พ.ค. 2558