การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการ