การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

30 มี.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ :