การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์

ไฟล์แนบ :จ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์