การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดจ้างทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก