การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ชนะ