การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

22 ก.ย. 2565

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 

ไฟล์แนบ :ประกาศประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ขอบเขตของงาน

ไฟล์แนบ :ราคากลาง