การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มสูบน้ำประปา และระบบท่อน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.ย. 2565

ไฟล์แนบ :ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก