การแสดงผล

+
-

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดงานโครงการมหกรรมSkill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3

10 ส.ค. 2565

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดงานโครงการมหกรรมSkill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมSkill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

จึงขอลงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ ทาง E-mail :D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึง 16 สิงหาคม 2565 

ไฟล์แนบ :ราคากลาง

ไฟล์แนบ :ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงาน 1

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงาน 2

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงาน 3

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงาน 4

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงาน 5

ไฟล์แนบ :ขอบเขตงาน 6