การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

22 ธ.ค. 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

15 พ.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25 ต.ค. 2559

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

6 ต.ค. 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร สถานที่และบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ปีงบประมาณ 2560

9 ก.ย. 2559