การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พ.ย. 2560

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ปีงบประมาณ 2561

15 พ.ย. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ต.ค. 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และงานจ้างบำรุงดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม)

17 ต.ค. 2560

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการงานบริการรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ากลาง)

17 ต.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาจำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 มี.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

21 ก.พ. 2560

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.พ. 2560